Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče v Bakovcih

Panonska ulica 11, Murska Sobota

Osnovni podatki

RE ID 525-006
Posredovanje: prodaja
namembnost: Stavbno zemljišče v Bakovcih
Naslov: Panonska ulica 11, Murska Sobota
Skupna površina zemljišč: 27.147,00 m²
ostalo: 105--
Parcelna številka: 3879/5

Zemljevid lokacije

V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Stavbno zemljišče v izmeri 27.147 m2 se nahaja znotraj kompleksa Pomurka, po veljavnem prostorskem planu pa se zemljišče nahaja znotraj prostorske enote SO 111, kjer so površine pretežno namenjene industrijskim, proizvodnim, obrtnim, skladiščnim, prometnim dejavnostim. Dostop do zemljišča je urejen, saj kupec z nakupom pridobi še sorazmerni delež dostopnih cest.

Na zemljišču stoji kotlovnica, ki pa ni več v uporabi. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Tina Petek

DUTB, d.d.
telefon:
02/25 20 867
mobitel:
040 737 625

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A