Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče Metlika

Svržaki

Osnovni podatki

RE ID 893
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče Metlika
Naslov: Svržaki
Skupna površina zemljišč: 8.233,00 m²
ostalo: k.o. Metlika--
Parcelna številka: 1515 2092/5, 1515 2092/6, 1515 1990/2

Zemljevid lokacije

Nepremičnina RE ID 893 predstavljajo tri parcele v k.o. Metlika v skupni izmeri 8.233 m2 in sicer:
- ID znak 1515 2092/5 v izmeri 5.509 m2,
- ID znak 1515 2092/6 v izmeri 1.362 m2 in
- ID znak 1515 1990/2 v izmeri 1.362 m2.

Zemljišča v naravi predstavljajo v večini nezazidana stavbna zemljišča in delno gozd. Nahajajo se na hribu na koncu stanovanjskega naselja Staneta Rozmana, poseljenega pretežno z enostanovanjskimi hišami. Parceli št. 2092/5 in 2092/6 se nahajata skupaj (bližnja stavba na naslovu Naselje Staneta Rozmana 16), parcela št. 1990/2 pa je nekoliko odmaknjena.

Parcele se nahajajo na območju prostorske enote Svržaki-Čurile (MET-4-OPPNa), z osnovno namensko rabo:
- območja stavbnih zemljišč – parc. št. 1990/2, 2092/5
- območja gozdnih zemljišč – parc. št. 2092/6
in s podrobnejšo namensko rabo:
- SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava - parc. št. 1990/2, 2092/5
- GV – varovani gozd - parc. št. 2092/6.

Predvidena je izdelava OPPN. 

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Cena po dogovoru.

Ogledi predmetnih nepremičnin bodo možni v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje