Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče Parmova

Parmova ulica, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 31-002
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 220.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče Parmova
Naslov: Parmova ulica, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 605,00 m²
Parcelna številka: 2636 2191/6, 2636 2192/22, 2636 2192/23, 2636 2192/38

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Nepremičnine Parmova obsega sklop stavbnih zemljišč za razvoj (605 m2) na atraktivni lokaciji praktično v centru Ljubljane. Zemljišča so po namenski rabi označena kot osrednja območja centralnih dejavnosti za visoke prostostoječe stavbe s faktorjem izrabe 1,74 in višino objektov do 21,50 m.

Za širše območje cca. 52 tisoč m2 je sprejet Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN 173: Parmova), ki v prostorski enoti (PE) 2 predvideva izgradnjo poslovno-stanovanjskega kompleksa v 6 večstanovanjskih objektih s skupno  do 150 stanovanji in skupno BTP 20.200 m2 nad koto terena in 13.700 m2 BTP kletnih etaž.

Predmet prodaje so 4 parcele v k.o. Bežigrad, ki predstavljajo manjši del zemljišč za izvedbo predvidene gradnje v PE2.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Miha Perme

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje