Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani

Partizanska cesta, Sežana

Osnovni podatki

RE ID 1155-002
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani
Naslov: Partizanska cesta, Sežana
Skupna površina zemljišč: 2.575,00 m²
Parcelna številka: 2455 4212/136, 2455 4340/1 in 2455 4341

Zemljevid lokacije

V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Nepozidana stavbna zemljišča (3 parcele) med avtocesto Fernetiči – Sežana in Partizansko cesto v Sežani, v bližini tovornega terminala.

  • Osnovna namenska raba - stavbna zemljišča
  • Podrobna namenska raba - Zemljišča z oznako BD - površine drugih območij (npr. trgovski centri, sejmišča, ...)
  • Nahajajo se deloma v območju urejanja z oznako SŽ - 22 (ID znaki 2455 4212/136, 2455 4340/1 in 2455 4341).

Zemljiško knjižni ID:

  • ID 2455 4212/136 s površino 1.636 m2
  • ID 2455 4340/1 s površino 525 m2
  • ID 2455 4341 s površino 414 m2

Na tem območju je predviden OPPN.

Spodbudno mikro okolje
Zemljišče TRIKOTNIK v Sežani se nahaja med avtocesto Fernetiči - Sežana, Partizansko cesto - lokalno cesto, ki pelje iz Sežane proti mejnemu prehodu Fernetiči oziroma tovornim terminalom ter cesto, ki povezuje Sežano s priključkom na AC Sežana Zahod

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Andrej Filipič

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A