Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče na Masarykovi

Masarykova cesta, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 2183
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 5.000.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče na Masarykovi
Naslov: Masarykova cesta, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 6.267,00 m²
ostalo: k.o. Tabor--
Parcelna številka: 1737-2038/1, 1737-2039/1, 1737-2039/2, 1737-2040/1, 1737-2040/3, 1737-2043/1, 1737-2043/2, 1737-2044/1, 1737-2044/2, 1737-2045, 1737-2046/1, 1737-2046/2, 1737-2047/1, 1737-2047/2, 1737-2048/1, 1737-2049, 1737-2050/1, 1737-2050/2, 1737-2051, 1737-2052, 173

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zbiranje zavezujočih ponudb za nakup celote do 09.08.2021 (do 23:59:59 ure).

Zemljišče za večstanovanjsko gradnjo

Zazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 6.267 m2 se nahaja na severnem robu mestnega središča mesta Ljubljana, med Masarykovo cesto in železnico. Dostop do zemljišč je možen z Masarykove ceste. Na zemljiščih se trenutno nahaja starejši poslovni kompleks, ki je po Zazidalnem načrtu predviden za rušenje. Zemljišče se po namenski rabi uvršča med površine cest ter med osrednja območja centralnih dejavnosti. Širše območje je urejeno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana. Z zazidalnim načrtom se načrtuje vsebinska in fizična prenova ureditvenega območja Potniškega centra Ljubljana. Zemljišča, ki so predmet prodaje so del prostorske enote P7.

Na zemljišču, ki je predmet prodaje je predvidena gradnja stolpnice z oznako A7 tlorisnih dimenzij 40 m x 28 m, maksimalne višine 72 m ter etažnosti 4K+P+24N. Del zemljišč se nahaja v območju, na katerem je predviden objekt z oznako B7 z etažnostjo 4K+P+1N. Del zemljišč pa se nahaja v območju cest – širitev Masarykove ceste. 


Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedenih nepremičnin od 09.07.2021 dalje poteka na način zbiranja zavezujočih ponudb.

Razpisni elementi:

 • Predmet prodaje:
 • parcela 1737 2038/1 (ID 1005676), v izmeri 14 m2;
 • parcela 1737 2039/1 (ID 3860904), v izmeri 172 m2;
 • parcela 1737 2039/2 (ID 166456), v izmeri 916 m2;
 • parcela 1737 2040/1 (ID 2852741), v izmeri 33 m2;
 • parcela 1737 2040/3 (ID 3524914), v izmeri 6 m2;
 • parcela 1737 2043/1 (ID 2517479), v izmeri 305 m2;
 • parcela 1737 2043/2 (ID 2012325), v izmeri 112 m2;
 • parcela 1737 2044/1 (ID 3860905), v izmeri 412 m2;
 • parcela 1737 2044/2 (ID 837352), v izmeri 2 m2;
 • parcela 1737 2045 (ID 4364243), v izmeri 379 m2;
 • parcela 1737 2046/1 (ID 1005677), v izmeri 20 m2;
 • parcela 1737 2046/2 (ID 5371276), v izmeri 470 m2;
 • parcela 1737 2047/1 (ID 2180449), v izmeri 1749 m2;
 • parcela 1737 2047/2 (ID 2685604), v izmeri 1 m2;
 • parcela 1737 2048/1 (ID 4868419), v izmeri 1064 m2;
 • parcela 1737 2049 (ID 1676689), v izmeri 34 m2;
 • parcela 1737 2050/1 (ID 4868420), v izmeri 46 m2;
 • parcela 1737 2050/2 (ID 5035908), v izmeri 39 m2;
 • parcela 1737 2051 (ID 1509443), v izmeri 24 m2;
 • parcela 1737 2052 (ID 5371277), v izmeri 26 m2;
 • parcela 1737 2053/1 (ID 2012326), v izmeri 26 m2;
 • parcela 1737 2053/2 (ID 2180450), v izmeri 5 m2;
 • parcela 1737 2054/1 (ID 2349429), v izmeri 267 m2;
 • parcela 1737 2054/2 (ID 5035909), v izmeri 8 m2;
 • parcela 1737 2059/1 (ID 501389), v izmeri 128 m2;
 • parcela 1737 2059/2 (ID 2852742), v izmeri 5 m2;
 • parcela 1737 2059/3 (ID 3020443), v izmeri 4 m2;

 

Parcele se prodajajo v paketu kot celota.

 • razpisni rok: 09.08.2021 do 23:59:59 ure,
 • informativna cena: 5.000.000 EUR + pripadajoči davek
 • varščina: 50.000 EUR

 

Več info o aktualnem razpisu: VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V LJUBLJANI – DUTB ID 2183.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/.

 

Miha Perme

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje