Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče na Masarykovi

Masarykova cesta, Ljubljana

Osnovni podatki

RE Id 2183
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 5.000.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zemljišče na Masarykovi
Naslov: Masarykova cesta, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 6.267,00 m²
ostalo: k.o. Tabor--
Parcelna številka: 1737-2038/1, 1737-2039/1, 1737-2039/2, 1737-2040/1, 1737-2040/3, 1737-2043/1, 1737-2043/2, 1737-2044/1, 1737-2044/2, 1737-2045, 1737-2046/1, 1737-2046/2, 1737-2047/1, 1737-2047/2, 1737-2048/1, 1737-2049, 1737-2050/1, 1737-2050/2, 1737-2051, 1737-2052, 173

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 6.267 m2 se nahaja na severnem robu mestnega središča mesta Ljubljana, med Masarykovo cesto in železnico. Dostop do zemljišč je možen z Masarykove ceste. Na zemljiščih se trenutno nahaja starejši poslovni kompleks, ki je po Zazidalnem načrtu predviden za rušenje. Zemljišče se po namenski rabi uvršča med površine cest ter med osrednja območja centralnih dejavnosti. Širše območje je urejeno z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana. Z zazidalnim načrtom se načrtuje vsebinska in fizična prenova ureditvenega območja Potniškega centra Ljubljana. Zemljišča, ki so predmet prodaje so del prostorske enote P7.

Na zemljišču, ki je predmet prodaje je predvidena gradnja stolpnice z oznako A7 tlorisnih dimenzij 40 m x 28 m, maksimalne višine 72 m ter etažnosti 4K+P+24N. Del zemljišč se nahaja v območju, na katerem je predviden objekt z oznako B7 z etažnostjo 4K+P+1N. Del zemljišč pa se nahaja v območju cest – širitev Masarykove ceste.  

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo vas tudi, da se seznanite z našimi splošnimi pogoji.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Miha Perme

DUTB, d.d.
telefon:
01/ 42 93 483
mobitel:
031 354 033

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje