Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Nedokončan stanovanjski objekt Zbiljski gaj - delež do 4/5

Zbiljski cesta 125, Medvode

Osnovni podatki

RE ID 2178
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 178.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Nedokončan stanovanjski objekt Zbiljski gaj - delež do 4/5
Naslov: Zbiljski cesta 125, Medvode
leto izgradnje: 2000
Neto tlorisna površina stavb: 140,51 m²
Skupna površina zemljišč: 581,60 m²
Parcelna številka: 1973 303/16

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Dne 13.09.2021 se je iztekel rok za oddajo ponudb v postopku zbiranja zavezujočih ponudb. Do sprejema odločitve glede prejetih ponudb ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Nedokončan stanovanjski objekt na zemljišču ID znak parcela 1973 303/16 - predmet prodaje je delež do 4/5

Nepremičnina predstavlja pozidano stavbno zemljišče v Medvodah, v naselju Zbiljski gaj. Parcela, skupne površine 727 m2 (delež do 4/5 je 581,60 m2), se nahaja v enoti urejanja prostora ZB 204, v območju osnovne namenske rabe S - območje stanovanj in v območju urejanja SE 12/1-3 (LN) - funkcionalna enota F2, kjer je predvidena gradnja oziroma dokončanje stanovanjskih objektov in prostora za trgovino z osnovno preskrbo (vir: lokacijska informacija). V neposredni bližini so eno in večstanovanjski objekti. 

Na zemljišču stoji nedokončan, v večini lesen in delno zidan pritlični stanovanjski objekt ID znak stavba 1973-1264, v izmeri cca 175,64 m2 (delež do 4/5 je cca 140,51 m2) – vir: GURS podatek, zgrajen v letu 2000 do cca 2. oz. 3. gradbene faze, ki je potreben sanacije ter dokončanja. Nahaja se na naslovu Zbiljska cesta 125, Medvode. Dostop do objekta je po makedamski cesti. Parcela je komunalno opremljena. 

V izklicno ceno ni  vključen pripadajoči davek - 9,5% DDV.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

 

Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi:

  • razpisni rok do 13.09.2021 do 23:59:59 ure,
  • izklicna cena 178.000,00 EUR + 9,5% DDV
  • varščina 5.000,00 EUR.

Zavezujočo ponudbo je potrebno pripraviti na priloženem obrazcu in poslati skupaj s prilogami na način, naveden v priloženem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup objekta Zbiljski gaj, deleža do 4/5 – DUTB ID 2178.

Na predmetni nepremičnini imata predkupno pravico Občina Medvode in solastnik deleža do 1/5.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo izvedeno dne 16.09.2021 ob 13.00 uri v prostorih DUTB, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (pritličje). Javnega odpiranja se lahko udeleži zgolj ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika oziroma pooblaščenec s pooblastilom za zastopanje v postopku tega pravnega posla ponudnikov. Vsak zastopnik/pooblaščenec ponudnika naj s seboj prinese osebni dokument, izpis iz registra družb in pooblastilo za zastopanje.

Ogledi nepremičnin

Ogledi nepremičnine bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnico prodajalca najkasneje do 10.09.2021, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Več info o aktualnem razpisu: VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP OBJEKTA ZBILJSKI GAJ, DELEŽA DO 4/5 – DUTB ID 102178.

 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: Kako kupiti nepremičnino od DUTB?

 

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje