Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Nepozidano stavbno zemljišče

Spodnji Slemen, Selnica ob Dravi

Osnovni podatki

RE ID 465
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 29.900,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Nepozidano stavbno zemljišče
Naslov: Spodnji Slemen, Selnica ob Dravi
Skupna površina zemljišč: 1.003,00 m²
ostalo: k.o. 632 Spodnji Slemen--
Parcelna številka: 144/2

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

REZERVIRANO

Nepremičnina predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v velikosti 1.003 m2, ki se nahaja ob glavni cesti med Mariborom in Selnico ob Dravi v naselju Spodnji Slemen. Predmetno zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo površine razpršene poselitve, ki so primerne za naslednje dejavnosti: bivanje, kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, turizem, malo gospodarstvo za potrebe samozaposlitve, druge oblike dela na domu ter gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, nestanovanjskih kmetijskih stavb, druge stavbe in objekti potrebni za opravljanje dopustnih dejavnosti na kmetiji, garažne stavbe za potrebe kmetijske dejavnosti, bivanja in drugih dopustnih dejavnosti. Nepremičnina se nahaja v območju varovalnega pasu glavne ceste I. reda (G1) in varovalnem pasu telekomunikacijskega voda. 

Dostop z glavne ceste (parcela 632 1233/3 v lasti RS z zaznambo javnega dobra in parcele 632  147/11 v lasti RS) fizično ni urejen (sosednje hiše imajo urejen dostop neposredno z omenjene glavne ceste). Dostop do ocenjevane parcele trenutno v naravi poteka po makadamski cesti na južnem delu zemljišča, ki predstavlja parceli 133 143/3 in 133 144/5 in je v lasti Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi, brez vknjižene služnosti dostopa.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/.

Iva Kozar

Številka licence: 0213902108

DUTB, d.d.
telefon:
01/42 93 834
mobitel:
+386 30 60 27 28

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A