Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Poslovni prostor skladišče

Čečovje 6a, Ravne na Koroškem

Osnovni podatki

Era - 5
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 97.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: skladišče
Naslov: Čečovje 6a, Ravne na Koroškem
leto izgradnje: 1959
leto prenove: 2003
Neto tlorisna površina stavb: 426,30 m²
Skupna površina zemljišč: 1.087,00 m²
ostalo: 882-653-
Parcelna številka: 640/3, 640/6

Zemljevid lokacije

V naravi predstavlja nepremičnina Goodcenter Ravne samostojni poslovni prostor v stavbi št. 653 na naslovu Čečovje 6A, Ravne na Koroškem.

Dodaten opis:

Izmera poslovnega prostora znaša 426,3 m2.

Stavba št. 653 stoji na parcelah:  ID znak: parcela 882 640/3 in ID znak: parcela 882 640/6.

Nepremičnina je locirana ob cesti Čečovje v Ravnah na Koroškem. Dostop do nepremičnine je urejen po asfaltirani lokalni cesti. V okolici se nahajajo večstanovanjski in poslovni objekti.

Predmetni objekt je bil zgrajen leta 1959 (leta 2003 je bil delno obnovljen), je etažnosti P+1 in je nujno potreben prenove.

Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, z lastnim vhodom.

Nepremičnina je dana v najem do 31.12.2019.

Cena: 97.000,00 EUR neto.

Pogoji prodaje:

- Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb, ki jih ponudniki s priporočeno pošto posredujejo na naslov prodajalca: ERA, d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje.

- Rok  za posredovanje zavezujoče ponudbe je do najkasneje 15.11.2019.

- Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu »videno-kupljeno«.

- Rok za sklenitev prodajne pogodbe je najkasneje do 25.11.2019.

- Prodajalec bo pridobil izbrisno pobotnico.

- Rok za plačilo kupnine: ara v višini 10 % kupnine na dan sklenitve prodajne pogodbe, celotna kupnina najkasneje v roku 30 dni po podpisu prodajne pogodbe.

- Davek na promet nepremičnin ali DDV pri prometu nepremičnin plača kupec.

Ogled nepremičnine in dodatne informacije o nepremičnini: po dogovoru.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek prodaje in pogoje prodaje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izključena.

Kontaktni podatki:

Gvido Omladič, mobi: 031/670-880, e naslov: gvido.omladic@era.si

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Era d.o.o., Gvido Omladič

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje