Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanjska hiša - E-DRAŽBA

Sv. Duh, Škofja Loka

Osnovni podatki

RE ID 307
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 550.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Stanovanjska hiša - E-DRAŽBA
Naslov: Sv. Duh, Škofja Loka
leto izgradnje: 2004
Neto tlorisna površina stavb: 529,60 m²
Skupna površina zemljišč: 1.015,00 m²
ostalo: 2028-729-1
Parcelna številka: 2028 1290/7

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Prijava na E-dražbo do 24.05.2022 do 23:59:59 ure, E-dražba 26.05.2022 ob 13.00 uri.

Predmet prodaje je stanovanjska hiša z manjšim poslovni objektom, garažo, dvoriščem in vrtom, ki je bil dokončno zgrajen leta 2004. Nepremičnina se nahaja v strnjenem stanovanjskem naselju Sv. Duh pri Škofji Loki. Objekt ima tri etaže, K+P+M. Podkleten je le stanovanjski del. V poslovnem delu objekta je v pritlični etaži urejena dvojna garaža, v mansardi pa pisarna za opravljanje storitvene dejavnosti. Dostop in dovoz do objekta je urejen iz asfaltirane poti na dvorišče, kjer je na S fasadi urejen vhod v stanovanjski in poslovni del ter uvoz v garažo.

Hiša je bila zgrajena na podlagi veljavnega gradbenega dovoljenja v letu 2002, na podlagi 2. točke 5. člena ZGO-1 UPB pa se je uporaba objekta pričela v letu 2003-2004, brez pridobitve uporabnega dovoljenja. Skladno z novim Gradbenim zakonom velja, da če je bil objekt v uporabi pred 1.6.2018 in po zanj veljavnih predpisih takrat ni potrebno uporabno dovoljenje, tudi po tem datumu objekt uporabnega dovoljenja ne potrebuje.

Energetska izkaznica je pridobljena.

E-dražba

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 26.05.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 24.05.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 27.500,00 EUR,
  • rok za plačilo varščine do 24.05.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 25.05.2022,
  • izklicna cena: 550.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 11.000,00 EUR,
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij o e-dražbi v Vabilu in na https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Mojca Ferfolja

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje