Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče Trnovsko predmestje

najbližji naslov: Cesta Dveh Cesarjev, Ljubljana

Osnovni podatki

RE ID 5059-001
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 1.820.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče Trnovsko predmestje
Naslov: najbližji naslov: Cesta Dveh Cesarjev, Ljubljana
Skupna površina zemljišč: 14.791,00 m²
Parcelna številka: 1722 799/1 v deležu 14661/29980 in 1722 799/8 v deležu 130/7083

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Prodajalec vse interesente in ponudnike obvešča, da je prodajni postopek RAZVELJAVLJEN – elektronska javna dražba za nakup nepremičnine – nepozidana zemljišča Trnovsko predmestje – DUTB ID 5059-001.

Investirajte v stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov

Nezazidano večinoma stavbno zemljišče v skupni izmeri 37.064 m2 se nahaja ob Cesti dveh cesarjev v Ljubljani. V prodaji so lastniški deleži posameznih parcel, ki skupaj predstavljajo približno 40% celotnega zemljišča. Parceli 799/1 in 799/8 spadata v EUP TR-450 s podrobnejšo namensko rabo SSsv-Splošne večstanovanjske površine z faktorjem izrabe 1˙2, faktorjem zazidanosti največ 40% ter najvišjo višino objektov P+2. Za območje je potreben sprejem OPPN 447: VRTNO MESTO SIBIRIJA VZHOD

Zelo dobra lokacija stavbnih zemljišč, le nekaj minut oddaljena od vpadnice na ljubljansko obvoznico.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Ljubljana - ena najhitreje razvijajočih se evropskih prestolnic
Ljubljana je glavno in največje mesto Slovenije, s skoraj 300.000 prebivalci. Prepoznavna je zaradi svoje bogate zgodovine, živahnega mestnega utripa, odličnega razmerja med urbanimi in zelenimi površinami ter visokega življenjskega standarda. V zadnjih nekaj letih postala zelo priljubljena turistična destinacija. V Ljubljani deluje več kot 40.000 podjetij, ki ustvarijo več kot 25% slovenskega BDP-ja. Izobraženost prebivalstva, zaposlitveni potencial, višina povprečne plače in razvojne možnosti so precej nad slovenskim povprečjem. Mesto ima izjemno strateško lego. Leži na presečišču glavnih tranzicijskih poti, ki povezujejo severno in zahodno Evropo z vzhodno Evropo in Balkanom. (vir: www.stat.si, www.ljubljana.si)

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Miha Perme

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje