Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stanovanjski objekt in zemljišče Perovo, Kamnik

Perovo 2, Kamnik

Osnovni podatki

RE ID 889
Posredovanje: prodaja
vrsta objekta: Stanovanjski objekt in zemljišče Perovo, Kamnik
Naslov: Perovo 2, Kamnik
leto izgradnje: 1996
Neto tlorisna površina stavb: 464,79 m²
Skupna površina zemljišč: 5.234,00 m²
Parcelna številka: 1911 816, 1911 784/5, 1911 784/7, 1911 784/8, 1911 784/9, 1911 815/1,1911 815/2, 1911 784/6

Zemljevid lokacije

Dne 15.10.2021 je potekala javna dražba za nakup hiše v Kamniku in nepozidanega stavbnega zemljišča. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Stanovanjski objekt z večjim zemljiščem

Nepremičnine predstavljajo:

1) enostanovanjski objekt na naslovu Perovo 2, Kamnik, ID znak: stavba 1911-2286, etažnosti K+P+M, skupne neto tlorisne površine 464,79 m2 in uporabne površine 227,60 m2 (GURS podatki), stoječ na parceli ID 1911 816 v izmeri 1.017 m2, s pripadajočima funkcionalnima zemljiščema ID znak: parceli 1911 784/5 in 1911 784/7 v skupni izmeri 431 m2 in

2) nepozidano stavbno zemljišče ID znak: parcele 1911 784/6, 1911 784/8, 1911 784/9, 1911 815/1 in 1911 815/2, v skupni izmeri 3.786 m2.

Stanovanjski objekt je nivojsko zelo razgiban in sodobno zasnovan za tisti čas gradnje v letu 1996, z notranjim bazenom dim. 4,06 x 8,5 x 1,63 m, ki sega v zunanjost objekta in pripadajočimi pomožnimi prostori (prostori za savno in za sprostitev). Ima zanimive arhitekturne rešitve in unikatne detajle posameznih arhitekturnih elementov (stopnišče z galerijo, ki vodi v mansardo ter v bazen v kleti, unikatno izdelane ograje, odprte površine, ...). Objekt ima pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.

Nezazidano stavbno zemljišče je nepravilne pravokotne oblike in leži v rahlem naklonu. Komunalno ni opremljeno. V skladu s trenutnim Občinskim prostorskim načrtom je namenjeno za centralne dejavnosti (npr. izobraževanje, šport, trgovska, gostinska, zdravstvena dejavnost, ipd.).

V prodajno pogodbo bo poleg klasičnega »Top up« določila glede nadaljnje prodaje (za obdobje 6 mesecev) vključeno tudi posebno »Top up« določilo za plačilo razlike v ceni, v primeru, če bo v obdobju petih let od podpisa pogodbe prišlo do spremembe namembnosti zemljišč z dopustno gradnjo stanovanjskih objektov.

Nepremičnine se prodajajo kot celota (skupna izmera 5.234 m2) . Na predmetni nepremičnini ima predkupno pravico Občina Kamnik.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje