Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zazidljivo zemljišče Domžale - ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB

Količevo, Domžale

Osnovni podatki

RE ID 5097
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 2.000.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zazidljivo zemljišče Domžale - ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB
Naslov: Količevo, Domžale
Skupna površina zemljišč: 43.617,00 m²

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO 9.2.2021

Zazidljivo zemljišče za stanovanjski razvoj in za centralne dejavnosti

 

Stavbna zemljišča, namenjena za stanovanjski razvoj in za centralne dejavnosti, se nahajajo na dobri mikrolokaciji v ljubljanskem predmestju, v naselju Količevo pri Domžalah in obsega parcele ID znak 1959 116, 1959 117, 1959 124, 1959 127/2, 1959 127/4, 1959 128/14, 1959 128/15, 1959 128/16, 1959 128/17, 1959 129/0, 1959 130/0, 1959 131/0, 1959 920/1, 1959 921/10, 1959 921/11, 1959 921/12, 1959 922/1, 1959 922/2, 1959 923/1, 1959 923/3, 1959 924/1, 1959 924/2, 1959 924/3, 1959 924/4, 1959 925/1, 1959 925/2, 1959 925/3, 1959 925/4, 1959 926/1, 1959 926/2, 1959 927/3, 1959 927/6, 1959 927/7, 1959 928/2, 1959 929/2, v skupni izmeri 44.609 m2, od tega v lastništvu prodajalca v izmeri 43.617 m2.

Za predmetna zemljišča je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). V skladu s trenutnim občinskim prostorskim načrtom je območje namenjeno gradnji enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb s pripadajočimi skupnimi površinami, kot so zelena rekreacijska območja in dostopne ceste ter za gradnjo objektov za centralne dejavnosti in sicer za izobraževanje, šport, zdravstvo, socialo, kulturo, javno upravo, idr.

Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedenih stavbnih zemljišč bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi, navedenimi v prilogi in sicer:

  • razpisni rok do 09. februarja 2021,
  • izklicna cena 2.000.000,00 EUR + 22% DDV
  • varščina 50.000,00 EUR
  • dostop do virtualne podatkovne sobe (VDR) po plačilu varščine in podpisu Izjave o ne razkrivanju informacij (NDA).

Na predmetnih zemljiščih imajo predkupno pravico:

  • solastniki (uveljavljanje predkupne pravice po 66. členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002);
  • Občina Domžale in
  • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (uveljavljanje predkupne pravice na podlagi 22. člena Zakona o vodah).

Poleg klasičnega »Top up« določila glede nadaljnje prodaje (za obdobje 6 mesecev) bo v prodajno pogodbo vključeno tudi posebno »Top up« določilo za plačilo razlike v ceni, če bi prodajalec uspel z zahtevkom v upravnem sporu za vračilo namembnosti zemljišča VI-52 v prejšnje stanje, t.j. v mešano rabo z dopustno gradnjo stanovanjskih objektov ali če bi prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v prejšnje stanje iz kakšnega drugega razloga (veljavno za obdobje 5 let od podpisa pogodbe).

Ogledi nepremičnin

Ogledi predmetnih zemljišč bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnico  prodajalca najkasneje do 05.02.2021, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale in upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožba mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je treba vložiti neposredno v DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev ter dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.

Več informacij o javnem razpisu za zbiranje zavezujočih ponudb na:

VABILO K ODDAJI PONUDBE - DUTB ID 5097

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje