Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče Ptuj - V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE

Rabelčja vas, Ptuj

Osnovni podatki

RE ID 6111
Posredovanje: prodaja
namembnost: Stavbno zemljišče Ptuj - V ZAKLJUČNI FAZI PRODAJE
Naslov: Rabelčja vas, Ptuj
Skupna površina zemljišč: 31.312,00 m²
ostalo: k.o. 3929--
Parcelna številka: 566/14, 566/40, 566/45, 566/46, 624/1, 625/2, 627/5, 627/6, 706/11, 566/48, 566/60

Zemljevid lokacije

Zemljišča za gradnjo večstanovanjskih stavb

Nezazidano stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih blokov v idiličnem okolju Rabelčje vasi na Ptuju. V skladu z aktualnim zazidalnim načrtom je na širšem območju mogoča gradnja 32 stanovanjskih blokov (K+P+2+M in K+P+3+M) s 5 enotnimi podzemnimi garažami, pod posameznim sklopom, skladno z zazidalnim načrtom (04, 01-a, 01-b, 01-c in 01-d). Na parcelah, ki so v lasti DUTB d.d. se nahaja večji del sklopa 01-c in 04.

Zemljišče je od centra Ptuja oddaljeno 5 minut hoje, razprostira se med obstoječim naseljem vrstnih hiš na jugu in individualnih hiš na severovzhodu. V bližini se nahaja večji trgovski center, šolski center ter različne površine za športne dejavnosti.

Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedenih nepremičnin poteka na način zbiranja zavezujočih ponudb. Mogoč je nakup zemljišča po sklopih in sicer vsak sklop posebej ali oba sklopa skupaj kot celota.

Predmet prodaje:

Sklop 1, ki ga sestavljajo nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 392 566/46, parcela 392 566/48, parcela 392 566/60, parcela 392 624/1, parcela 392 625/2, parcela 392 627/5, parcela 392 627/6, parcela 392 706/11, do celote,
  • parcela 392 566/40, do deleža 298/19951,

v skupni izmeri 19.106 m2

Sklop 2, ki ga sestavljata nepremičnini z ID znakoma:

  • parcela 392 566/14 in parcela 392 566/45, do celote,

v skupni izmeri 12.206 m2;

ki vse v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča, v skupni izmeri 31.312 m2 (celotno zemljišče).

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Datoteke

Iva Kozar

Številka licence: 0213902108

DUTB, d.d.
telefon:
01/42 93 834
mobitel:
+386 30 60 27 28

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje