Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče v Bakovcih - E-DRAŽBA

Panonska ulica 11, Murska Sobota

Osnovni podatki

RE ID 525-004
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 390.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče v Bakovcih - E-DRAŽBA
Naslov: Panonska ulica 11, Murska Sobota
Skupna površina zemljišč: 25.231,00 m²
ostalo: 105--
Parcelna številka: 3879/12, 3879/46

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Objava elektronske javne dražbe za stavbna zemljišča v kompleksu Pomurka, RE ID 525-004: Prijava na E-dražbo do 12.12.2022 do 23:59:59 ure, E-dražba 14.12.2022 ob 13.00 uri

Pozidano stavbno zemljišče v Proizvodnem kompleksu Pomurka, Murska Sobota

Zemljišči za gradnjo poslovnih objektov v Bakovcih

Nepremičnini predstavljata pozidani stavbni zemljišči v skupni izmeri 25.231 m2, ki se nahajata znotraj bivšega proizvodno poslovnega kompleksa Pomurka.

V skladu z določili sprejetega Občinskega prostorskega načrta se zemljišči nahajata v enoti urejanja prostora SO 111, v območju proizvodnih dejavnosti, kjer so površine namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Kupec pridobi še sorazmerni delež na dostopnih poteh, ki vodijo do navedenih parcel.

Na zemljišču stoji več funkcionalno zastaranih objektov, ki jih bo kupec odstranil na lastne stroške. 

Nepremičnina se prodaja po načelu "videno-kupljeno".

E-dražba

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način elektronske javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Predmet prodaje:

 • ID znak parcela ID znak 105 3879/12 in 105 3879/46, v skupni izmeri 25.231 m2
 • solastniški deleži na dostopnih poteh v deležu do 24/100 na parcelah ID znak 105 3879/15, 105 3879/18, 105 3879/2, 105 3879/27, 105 3879/29, 105 3879/32, 105 3879/35, 105 3879/37, 105 3879/41, 105 3879/42 in 105 3879/43.

Nepremičnina se prodaja kot celota.

Razpisni pogoji:

 • rok za prijavo do:             12.12.2022 do 23:59:59 ure,
 • termin E-dražbe:             14.12.2022 ob 13:00 uri
 • izklicna cena:                     390.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga plača kupec.
 • varščina:                             20.000,00 EUR
 • rok za plačilo varščine:  do 12.12.2022
 • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 13.12.2022
 • korak draženja:                10.000,00 EUR
 • davek:
 1. uveljavljanje pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV, z obračunom DDV po mehanizmu obrnjene davčne stopnje po 76a. členu ZDDV-1
 2. v primeru nakupa z 2% DPN, ki ga plača kupec, se dosežena cena na E-dražbi poveča za popravek vstopnega DDV v višini 129.305,60 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 12.12.2022 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.
 • Več informacij v Vabilu in https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo (sodražitelji).

Ogledi nepremičnin

Ogledi nepremičnine bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnico prodajalca najkasneje do 09.12.2022, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A