Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Parkirna mesta Eda center - E-DRAŽBA

Delpinova ulica 18B, Nova Gorica

Osnovni podatki

RE ID 2081-004
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 10.500,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Parkirna mesta Eda center - E-DRAŽBA
Naslov: Delpinova ulica 18B, Nova Gorica
leto izgradnje: 2010
Neto tlorisna površina stavb: 21,40 m²
ostalo: k.o. 2304-3037-347, k.o. 2304-3037-348, k.o. 2304-3037-349, k.o. 2304-3037-350, k.o. 2304-3037-351, k.o. 2304-3037-352, k.o. 2304-3037-353

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

Zemljevid lokacije

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene. E-dražba 5.10.2022 s pričetkom ob 11:00 uri; Prijava na e-dražbo do 3.10.2022 do 23:59 ure

Pod poslovno stavbo Eda Center je na voljo šest parkirnih mest. 

Predmet prodaje predstavljajo naslednje nepremičnine:

 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-347 (17,80 m2), izklicna cena 10.500 EUR + DDV;
 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-348 (21,40 m2), izklicna cena 12.800 EUR + DDV;
 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-349 (20,90 m2), izklicna cena 12.500 EUR + DDV;
 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-351 (21,40 m2), izklicna cena 12.800 EUR + DDV;
 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-352 (21 m2), izklicna cena 12.500 EUR + DDV;
 • Parkirno mesto, ID znak 2304-3037-353 (21 m2), izklicna cena 12.500 EUR + DDV.

Razpisni elementi:

 • datum dražbe: 05.10.2022 ob 11:00 uri,
 • rok za prijavo: do 03.10.2022 do 23:59:59 ure,
 • varščina: so navedene v Prilogi 2
 • rok za plačilo varščine: do 03.10.2022,
 • vidnost varščine na TRR DUTB: do 04.10.2022,
 • izklicne cene: so objavljene v Prilogi 2 tega Vabila, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec. vrednosti 20.000,00 EUR, ki se bo dodatno prištela k doseženi izdraženi prodajni ceni.
 • korak draženja: 500,00 eur,
 • prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Elitna lokacija in premišljena arhitekturna zasnova
Poslovna stavba EDA Center se nahaja v stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Stavba je lahko dostopna, zelo vidna, lepo umeščena v okolje. 
Zaradi svoje lokacije, lastnih parkirnih mest, kvadrature ter premišljene in razgibane arhitekturne zasnove EDA Center predstavlja priložnost za razvoj enega vidnejših poslovno-komercialnih ter kulturnih centrov celotne Goriške regije.

Nova Gorica - Center goriške regije
Mesto leži tik ob meji z Italijo, neločljivo povezano z italijansko Gorizo. Mesto je središče upravnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja v goriški regiji. V mestni občini Nova Gorica živi nekaj manj kot 32.000 prebivalcev. Nova Gorica ima živahen utrip. V njej delujejo številna podjetja, ima dobro razvito šolstvo in lastno univerzo ter številne vidne in vplivne kulturne inštitucije. Leta 2015 je mesto dobilo naziv Evropska prestolnica kulture, saj na unikaten način povezuje slovansko, italijansko in germansko kulturo. Nova Gorica je znana po pestri in zanimivi naravni in kulturni dediščini, ki spodbuja razvoj turizma v regiji. (viri: www.nova-gorica.si, http://www.stat.si).

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Andrej Filipič

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje