Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zazidljivo zemljišče v PC Kromberk - E-DRAŽBA

Industrijska cesta

Osnovni podatki

RE ID 202
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 320.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Zazidljivo zemljišče v PC Kromberk - E-DRAŽBA
Naslov: Industrijska cesta
Skupna površina zemljišč: 6.717,00 m²
ostalo: k.o. 2304--
Parcelna številka: 872/2, 2304 871/2, 2304 871/1

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način E-dražbe z zviševanjem izklicne cene. Prijava na e-dražbo do 14.12.2022; E-dražba 16.12.2022 ob 13:00 uri

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 16.12.2022 ob 13:00 uri,
  • rok za prijavo:  do 14.12.2022 do 23:59:59 ure,
  • varščina: 32.000,00 EUR
  • rok za plačilo varščine do 14.12.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 15.12.2022,
  • izklicna cena: 320.000,00 EUR, brez pripadajočega davka (22% DDV), za nepremičnini z ID znakoma: parcela 2304 871/2 (ID 2683562) in parcela 2304 872/2 (ID 129574), ki ga plača kupec; brez pripadajočega davka (2% DPN / 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. členu ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)),za nepremičnino z ID znakom: parcela 2304 871/1 (ID 5369277), ki ga plača kupec.
  • korak draženja: 16.000,00 EUR.

Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu in https://dutb.eu/javni-razpisi/.

Predmet prodaje nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 2304 871/1 (ID 5369277), zazidano stavbno zemljišče v velikosti 5.865,00 m2,
  • parcela 2304 871/2 (ID 2683562), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 490,00 m2,
  • parcela 2304 872/2 (ID 129574), nezazidano stavbno zemljišče v velikosti 362,00 m2,

ki v naravi predstavljajo stavbna zemljišča v (skupni) izmeri 6.717,00 m2, v poslovni coni Meblo, Kromberk.

Lahko dostopna in obiskana lokacija

POSLOVNA CONA KROMBERK je lahko dostopna in razvijajoča lokacija. Na območju nastaja sodobna poslovna cona, Mestna Občina Nova Gorica v prihodnosti načrtuje obnovo in izgradnja celotne komunalne infrastrukture v coni.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Mišo Josip Ivanec

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A