Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zunanja parkirna mesta v naselju Rače Fram - E_DRAŽBA

Sadjarska ulica, Rače

Osnovni podatki

RE ID 1938
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 2.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Zunanja parkirna mesta v naselju Rače Fram - E_DRAŽBA
Naslov: Sadjarska ulica, Rače
leto izgradnje: 2007
Neto tlorisna površina stavb: 12,00 m²
Parcelna številka: 716 2098/172, 2098/175, 2098/176, 2098/181

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo

Zemljevid lokacije

Javna dražba za nakup 4 parkirnih mest na zunanjem parkirišču v naselju ob Sadjarski ulici v naselju Rače Fram. Prijava na e-dražbo do 28.06.2022, do 23:59:59 ure. E-dražba bo potekala 30.06.2022.

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zunanjega parkirnega mesta v naselju Rače Fram – DUTB ID 1938 so nepremičnine:

– parcela 716 2098/172 (ID 1813341), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/175 (ID 3325344), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/176 (ID 2821896), v izmeri 13,00 m2, ali/in,

– parcela 716 2098/181  (ID 2654338), v izmeri 12,00 m2, ali/in,

ki v naravi predstavljajo zunanja parkirna mesta, v naselju Rače Fram.

Razpisni elementi:

  • datum dražbe: 30.06.2022,
  • rok za prijavo:  do 28.06.2022 do 23:59:59 ure ,
  • varščina: 200,00 EUR za vsak posamezen pogodbeni predmet
  • rok za plačilo varščine do 28.06.2022,
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca najkasneje do 29.06.2022,
  • izklicna cena: 2.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.
  • korak draženja: 200,00 EUR.
  • Prijava na e-dražbo: https://dutb.edrazbe.si/.

Več informacij v Vabilu.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

 

Iva Kozar

Številka licence: 0213902108

DUTB, d.d.
telefon:
01/42 93 834
mobitel:
+386 30 60 27 28

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje