Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Hiša dvojček

Podovnice 48, Notranje Gorice

Osnovni podatki

RE ID 1034
Posredovanje: prodaja
vrsta objekta: Hiša dvojček
Naslov: Podovnice 48, Notranje Gorice
leto izgradnje: 2007
Neto tlorisna površina stavb: 195,80 m²
Skupna površina zemljišč: 264,00 m²
Parcelna številka: 1724-2445/18-0

Zemljevid lokacije

Dne 21.10.2021 je potekala javna dražba za nakup hiša dvojček v Podovnicah. Trenutno je v teku postopek sprejemanja odločitve glede prejetih ponudb, zato do nadaljnjega ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

Nedokončana stanovanjska hiša/dvojček v III. podaljšani gradbeni fazi.

Nepremičnina predstavlja dvojček v III. podaljšani gradbeni fazi, ID št.: stavba 1724-4069, ki se nahaja na naslovu Podovnice 48, 1357 Notranje Gorice in stoji na parceli ID znak: 1724 2445/18 (ID 16627) v izmeri 264 m2.  Etažnost dvojčka je K+P+M, skupna neto tlorisna površina je 195,80 m2 in uporabna površine 113,40 m2 (vir: GURS podatki), leto gradnje 2007.

Na predmetni nepremičnini ima predkupno pravico Občina Brezovica.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zavezujoče zbiranje ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje