Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče s stavbo za rušenje - E-DRAŽBA

Cundrovec 23, Brežice

Osnovni podatki

RE ID 6112-003
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 15.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Zemljišče s stavbo za rušenje - E-DRAŽBA
Naslov: Cundrovec 23, Brežice
leto izgradnje: 1960
Neto tlorisna površina stavb: 81,50 m²
Skupna površina zemljišč: 408,00 m²
Parcelna številka: k.o.1283 833/5

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Prijava na E-dražbo do 10.08.2022 do 23:59:59 ure; E-dražba 12.08.2022 ob 13.00 uri

Predmet prodaje je zemljišče ID znak parcela 1283 833/5 v izmeri 408 m2, s starejšo pritlično stanovanjsko stavbo, zgrajeno leta 1960, neto tlorisne površine 81,50 m2 (vir: GURS podatki), ki se nahaja v novejši stanovanjski soseski Cundrovec, oddaljeni cca 2,5 km od Brežic in cca 5 km od avtocestnega priključka. Nahaja se v prostorski enoti CUN-04, PREN 08, v območju stavbnih zemljišč, s podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželjskega naselja.
Stanovanjska stavba je v zelo slabem stanju, potrebna rušenja in je neprimerna za bivanje. Priključki niso urejeni.  

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

Za izgradnjo stanovanjske soseske Cundrovec je bilo leta 2009 izdano gradbeno dovoljenje. Zgrajenih je bilo pet od šestih enostanovanjskih objektov. Na predmetnem zemljišču s starejšo stanovanjsko stavbo, ki je predvidena za rušenje, je načrtovana gradnja novega objekta tipa B1, v skladu z izdelanim Projektom za izvedbo, etažnosti P+M in z neto tlorisno površino cca 173 m2. 

Prodajna cena v višini 15.000,00 EUR ne vključuje pripadajočega davka, ki ga plača kupec.

E-dražba

Prodaja navedene nepremičnine bo potekala na način elektronske javne dražbe z zviševanjem izklicne cene.

Razpisni elementi:

  • rok za prijavo do: 10.08.2022 do 23:59:59 ure,
  • datum dražbe: 12.08.2022 ob 13:00 uri
  • izklicna cena: 15.000,00 EUR + pripadajoči davek
  • varščina: 800,00 EUR
  • rok za plačilo varščine: do 10.08.2022
  • plačilo varščine vidno na računu prodajalca: do 11.08.2022
  • korak draženja: 300,00 EUR.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 10.08.2022 do 23:59:59 ure:

  • pravilno izpolnil obrazec Prijava na odprto dražbo, na portalu https://dutb.edrazbe.si/,
  • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine,
  • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Na podlagi pisnega soglasja dražitelja lahko za pogodbeni predmet sodeluje na e-dražbi na njegovi strani več subjektov, ki pa morajo biti navedeni že ob prijavi na elektronsko dražbo (sodražitelji).

Ogledi nepremičnin

Ogledi nepremičnine in razpoložljive projektne dokumentacije bodo potekali med tednom v dopoldanskem času, po predhodnem dogovoru s predstavnico prodajalca, najkasneje do 08.08.2022, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje