Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Poslovna stavba

Cesta Kokrškega odreda 17, Križe

Osnovni podatki

RE ID 2189
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 325.300,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Poslovna stavba
Naslov: Cesta Kokrškega odreda 17, Križe
leto izgradnje: 1929
Neto tlorisna površina stavb: 1.109,00 m²
ostalo: k.o. 2147--
Parcelna številka: 256/5

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Starejša poslovna stavba (včasih osnovna šola) na naslovu Cesta Koroškega odreda 17, 4294 Križe. Stavba je bila zgrajena leta 1929, ima 4 etaže in skupaj 1.109 m2 neto površine. V objektu se nahaja stanovanje v velikosti cca 100 m2, preostale površine predstavljajo poslovne in skladiščne prostore. Stavba ima klet, pritličje, nadstropje ter mansardo (na nekaj delih izgotovljeno, delno pohodno). Ob zahodni steni stavbe - po namenski rabi na kmetijskem zemljišču - je dodan novejši nadstrešek, prostor je zaprt in se uporablja kot pokrito skladišče.

Stavba se nahaja v območju z namensko rabo SK - območje stanovanj - površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnim dejavnostim in bivanju (EUP KRŽ 04), nadstrešek, pa je v območju z namensko rabo K1 (EUP KRŽ 11). V območju SK so dopustna tudi stanovanja, gostinstvo, trgovina in turizem, ipd.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Mojca Ferfolja

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje