Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče

Osnovni podatki

RE ID 6016
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 430.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče
Skupna površina zemljišč: 25.668,00 m²
Parcelna številka: 1451-1012/4,1451-1012/6,1451-1065/10,1451-1065/3

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Stavbno zemljišče (50% lastniški delež) v Mirni peči

Stavbno zemljišče je v solastnini (1/2 delež). Po namenski rabi so zemljišča namenjena stanovanjski gradnji in centralnim dejavnostim. Leta 2009 je bil sprejet OPPN, ki natančno definira dopustno gradnjo na obravnavanem območju. Skupna površina zemljišča znaša 25.668 m2 oziroma polovični lastniški delež 12.834 m2.

Na območju OPPN Češenska hosta, kjer leži predmetna nepremičnina, poteka komasacija, zato promet z nepremičnino ni možen.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A