Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno zemljišče

Nova vas pri Ptuju

Osnovni podatki

RE ID 848
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 198.220,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno zemljišče
Naslov: Nova vas pri Ptuju
Status nepremičnine: Nezazidano stavbno zemljišče
Neto tlorisna površina stavb: 5.076,00 m²
Parcelna številka: 389-176/11, 389-176/5, 389-176/7, 389-176/8

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zemljišče predvideno za gradnjo poslovno stanovanjskih objektov v neposredni bližini centra mesta Ptuj.

Prodaja se ravno in nezazidano stavbno zemljišče skupne velikosti 5.076 m2. Zemljišče se nahaja na dostopni lokaciji v Novi vasi pri Ptuju. V naravi zemljišče predstavlja zelene površine. Lokacija je pozidana s pretežno enostanovanjskimi objekti. V neposredni bližini se nahaja regionalna cesta Ptuj- Lenart. Dostop je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Zemljišče je možno komunalno opremiti, saj se vsi priključki nahajajo ob zemljišču.

Trenutno poteka postopek razlastitve v skladu z določili 3. oddelka (členi 192 – 209) Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). V primeru, da bo postopek razlastitve potrjen v skladu s predlogom predlagatelja, nakup zemljišča v tem obsegu ne bo mogoč.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

 

Iva Kozar

Številka licence: 0213902108

DUTB, d.d.
telefon:
01/42 93 834
mobitel:
+386 30 60 27 28

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A