Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Dovoz BUS postajališče

Brestovica pri Komnu 39

Osnovni podatki

RE ID 1031-004, 005, 006
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 5.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Dovoz BUS postajališče
Naslov: Brestovica pri Komnu 39
Skupna površina zemljišč: 116,00 m²
Parcelna številka: 2408-2872/34, 2408-2872/35, 2408-2872/37, 2408-2872/36, 2408-2872/38, 2408-2872/39

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

Zemljišča predstavljajo dele Bus postajališča, ki služi tudi kot dostopna pot do hiš na naslovu Brestovica pri Komnu 39. 

Zemljišča: 

  • RE ID 1031-004 - parcele zk id znak 2408-2872/34 – 12 m2, 2408-2872/35 – 26 m2, 2408-2872/37 -12 m2
  • RE, RE ID 1031-005 - parcele zk id znak 2408-2872/36 – 12 m2, 2408-2872/38 – 78 m2,
  • RE ID 1031-006 – parcela zk id znak 2408-2872/39 – 26m2.

Vsa zemljišča so po namenski rabi kmetijska zemljišča. 

Zemljišča smo za namen prodaje razdelili v dva paketa: 

- parcele zk id znak 2408-2872/34, 2408-2872/35, 2408-2872/37, 2408-2872/36, 2408-2872/38, 2408-2872/39, ki vse predstavljajo dele BUS postajališča, dovoz do hiš (RE ID 1031-004, 005, 006) - oglaševana cena 5.000 EUR + 2% DPN, 

Brestovica pri Komnu je naselje v Občini Komen. Vaško skupnost Brestovica pri Komnu sestavljata vas Brestovica pri Komnu in manjša vasica Vale, ki leži nekaj kilometrov pred Brestovico s komenske strani. Brestovica je večje razpotegnjeno naselje v zahodnem delu nizkega podolja na jugozahodni strani Komenskega Krasa

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Marko Urbanija

DUTB, d.d.

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje
SHIFT + A